година

 • 113Павлович, Дринка — Дринка Павлович серб. Дринка Павловић …

  Википедия

 • 114Павлович, Милица — Милица Павлович Милица Павловић Род деятельности: преподавательница, партизанка Дата рождения: 8 марта 1915(1915 03 08) …

  Википедия

 • 115Партизанская память — 1941 года …

  Википедия

 • 116Ранкович, Анджелия — Анджелия Ранкович (Йованович) серб. Анђелија Ранковић (Јовановић) Прозвище Анджа (серб. Анђа) Дата рождения 26 апреля 1909(1909 04 26) …

  Википедия

 • 117Четкович, Петар — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Четкович. Петар Четкович Петар Ћетковић …

  Википедия

 • 118Васток — (рус. Восток) астрон, вселенска програма и истоимени вселенски бродови на некогашниот СССР со едночлена посада лансирани се во 1961 1963 година (првиот човек во вселената, Јуриј Гагарин, на 12 април 1961 година, и првата жена во вселената,… …

  Macedonian dictionary

 • 119Версај — (фр. Versailles) величествен дворец со парк во истоимениот град недалеку од Париз го изградил Луј IV во периодот 1672 1789 година престолнина на француските кралеви во периодот 1871 1879 година седиште на републиканската влада денес музеј во 1919 …

  Macedonian dictionary

 • 120Информбиро — скратен назив за Информативно биро , советодавен орган што го основале во 1947 година комунистичките и работничките партии на источноевропските и на некои западноевропски земји, со седиште во Белград, со задача да придонесува за решавањето на… …

  Macedonian dictionary

 • 121НАТО — (скр. од анг. North Atlantic Treaty Organization Организација на Северноатлантскиот пакт или, скратено, Атлантски пакт) сојуз на САД, Велика Британија, Франција, Канада, Белгија, Данска, Исланд, Италија, Холандија, Норвегија, Луксембург и… …

  Macedonian dictionary

 • 122Спутник — (рус. Спутник) серија од десет советски вештачки сателити Спутник 1, лансиран на 4. 10. 1957 година, е првиот вештачки сателит Спутник 2, лансиран на 3. 11 1957 година, е првиот вештачки Земјин сателит со живо суштество (кучето Лајка) Спутник 3,… …

  Macedonian dictionary

 • 123колосот од Родос — бакарна статуа на богот на сонцето Хелиј, висока 32 метри, во главното пристаниште на островот Родос, дело на скулпторот Харес од Линдос на Родос изградена за спомен на одбраната на островот од завојувачите (304 година пр. н. е.) се сметал за… …

  Macedonian dictionary

 • 124соларен — (лат. solans сончев) 1. што се однесува на сонцето, сончев соларна година сончева година трае околу четврт ден подолго од календарската година 2. што потекнува од сонцето, сончев соларна енергија: сончева енергија за загревање на простории, вода… …

  Macedonian dictionary

 • 125Военский Константин Адамович — историк. Родился в 1860 г.; окончил курс в Александровском лицее. По поручению великого князя Михаила Александровича издает Акты 1812 г. , печатающиеся в Сборнике Императорского Русского Исторического Общества . Состоит начальником архива… …

  Биографический словарь

 • 126Болгария — (България)         Народная Республика Болгария, НРБ (Народна република България).          I. Общие сведения          Б. государство в Юго Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. На В. омывается Чёрным морем. Граничит на С.… …

  Большая советская энциклопедия

 • 127Christmas card — For the album from The Partridge Family, see Christmas Card (album). For the television film, see The Christmas Card. Some Christmas cards A Christmas card is a greeting card sent as part of the traditional celebration of Christmas in order to… …

  Wikipedia

 • 128Internal Macedonian Revolutionary Organization — [ 250px|right|thumb|Excerpt from the statute of BMARC, 1896 (in Bulgarian)Statute of the Bulgarian Macedonian Adrianople Revolutionary CommitteesChapter I. Goal Art. 1. The goal of BMARC is to secure full political autonomy for the Macedonia and… …

  Wikipedia